Xin lỗi quý phụ huynh. Trang web của chúng tôi hiện đang cập nhật.

“Tôi mong muốn mọi người có thể tiếp cận với một nền giáo dục vượt xa thế giới bằng việc có thể hiểu được tiếng Anh”

Khanh Nguyen – Giám đốc trung tâm GSMLB